Specialisaties

Overzicht duikspecialisatie van de NOB:

Als je je 1*-brevet hebt kun je diverse specialisaties volgen, namelijk:

 • Droogpakduiken**
 • Onderwaterfotografie basis**
 • Onderwaterbiologie**
 • Nitrox basis**
 • Onderwateroriëntatie**
 • Introductie onderwaterarcheologie

 Als je je 2*-brevet hebt kun je diverse specialisaties volgen, namelijk:

 • Zoeken & Bergen**
 • IJsduiken**
 • Wrakduiken**
 • Volgelaatsmasker
 • Onderwaterbiologie wereldwijd
 • Onderwaterfotografie gevorderd**
 • Driftduiken**

 Als je je 3*-brevet hebt kun je diverse specialisaties volgen, namelijk:

 • Decompressieduiken**
 • Nitrox gevorderd**
 • Grotduiktechnieken open water

** Keuzespecialisatie tbv 4ster brevet
schema opleidingen NOB
droogpak

Specialisatie Droogpakduiken

Nederland is een land met een gematigd klimaat, iets dat voor duikers betekent dat er ’s zomers zonder problemen met een natpak kan worden gedoken. Voor de duikers die ook in de winter willen duiken, is het natpak echter wat fris. Naast het semi-droogpak is een droogpak dan toch wel aantrekkelijk. Aangezien het droogpak duiken echter aanzienlijk verschilt van het duiken in een natpak- of semi-droogpak, heeft de NOB de specialisatie Droogpak Duiken ontwikkeld.

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:

 • Voldoende weten over de diverse soorten droogpakken
 • De eigenschappen kennen van de diverse onderdelen van het droogpak.
 • In staat zijn te duiken met een droogpak onder alle mogelijke (sport) duikomstandigheden.

 Ingangsniveau

1*-duikbrevet

Globaal cursusprogramma:
Theoretische instructie 5 uur, zwembadlessen 2 uur.
Praktische instructie 4 duiken in een droogpak in stroomloos water van minimaal 5 meter diepte.

Specialisatie Digitale onderwaterfotografie.

Heb jij ook dat je een heel mooie vis ziet die je graag mooi op de foto wilt hebben. Je pak je camera maakt de foto en denkt ja die heb ik. Echter bij thuiskomst als je de foto op de computer zet zie je al snel dat de foto niet scherp is, zwaar onder of over belicht is en het object dat je wilde fotograferen niet mooi op de plaat is gekomen, maar dat je bijvoorbeeld de staart mist. Voor de geen die dit hebben en meer kans willen om een foto mooi op het toestel te krijgen is deze cursus bedoeld.

De cursus bestaat uit 2 theorielessen .In de 1e les leer je waar je op moet letten als je een foto gaat maken en in welke standen van je camera ( indien op je camera aanwezig) dit kunt doen. In les 2 heb je als het goed is wat onderwater foto`s gemaakt die we gaan proberen om met bewerking op de computer nog wat mooier te maken. Hiervoor zullen we diverse programma`s gebruiken, zodat je later kunt bepalen hoe moeilijk je het voor je zelf wilt maken.

Deze  cursus kan zo worden opgesteld dat je de 1e theorie net voor de vakantie doet. Je hebt dan de hele vakantie de tijd om foto`s onderwater te maken. Dit mag natuurlijk in Nederland, maar eventueel ook op je vakantie bestemming. Na de vakantie is dan de 2e theorie gepland waar we wat gaan stoeien op de computer en elkaars gemaakte foto`s nog ven kunnen bekijken.
 

Ingangsniveau:

 • 1* duikbrevet

snoek eet vis

Specialisatie Onderwaterbiologie

Ben jij een duiker of duikster die onderwater ligt en dan nieuwsgierig is wat er allemaal voor beestjes rond kruipen door onze zoetwaterplassen.
En ben je benieuwd naar de onderlinge verhoudingen tussen de soorten onderwaterdieren en in welk jaargetij een dier zich voortplant of te zien is, doe dan mee met deze specialisatie Onderwaterbiologie.

Leerdoelen:

 • Een brede kennis opdoen over leven onderwater.

 • Inzicht krijgen in de relatie tussen organismen onderlig en tussen organismen en de omgeving.

 • Beter leren observeren van leven onderwater.

 • Inzicht verkrijgen in de soorten samenstelling van de Nederlandse duikgebieden.

Ingangsniveau:

 • 1* duikbrevet

Specialisatie Nitrox - basis

Wil je langer op een bepaalde diepte kunnen blijven zonder de 0 tijd te overschrijden of wil je gewoon veiliger duiken door normale tabellen te gebruiken maar wel minder stikstof op te bouwen, dan is deze opleiding je kans. In een theorieavond en twee praktijkduiken op een dag en een kennistoets zullen je de basistechnieken voor het duiken met Nitrox aangeleerd worden.

Leerdoelen:

 • Na het behalen van het brevet Nitrox duiken heeft de cursist voldoende kennis betreffende het maken van
  niet-decompressieduiken met de standaard Nitrox mengsels EAN32 en EAN36.

 • Hij of zij heeft basiskennis van de belangrijkste materialen en vulmethoden die bij het duiken met EANx worden gebruikt.

 • Hij of zij heeft kennis van de aanvullende medische aspecten die een rol spelen bij het duiken met EANx.

Ingangsniveau:

 • 1* duikbrevet

nitrox
orienitatie

Specialisatie onderwaterori├źntatie

Je oriënteren onder water
 
Weten waar je bent, dat is altijd fijn. Tijdens de specialisatie onderwateroriëntatie leer je aan de hand van verschillende methodes hoe jij je onderwater kunt oriënteren.
 
Wat ga ik leren?
Tijdens deze specialisatie leer je hoe je je goed kunt oriënteren onder water. Zo leer je met een kompas werken en weet je na deze specialisatie welke planten en dieren op welke dieptes leven – zodat jij kunt herkennen waar je bent. Ook leer je om bepaalde afstanden te zwemmen door je vinslagen te tellen of de tijd in de gaten te houden.
 
Cursusprogramma
Deze specialisatie bestaat uit een theoriegedeelte van circa 1 uur en een praktijkgedeelte waarin je een buitenduik maakt.
 

Ingangsniveau:

 • 1* duikbrevet

 

specialisatie introductie onderwaterarcheologie

Op ontdekking onder water
 
Archeologische vondsten spreken tot de verbeelding, vooral als het om vondsten onder water gaat. Beroepsarcheologen zoeken aan de hand van aanwijzingen naar voorwerpen, schepen of compleet vergane steden. Maar vaak worden er ook archeologische vondsten door amateurarcheologen gedaan.

 
Wat is er in Nederland te ontdekken?
 
In de Nederlandse wateren ligt veel onontdekt archeologisch erfgoed. Dat is niet zo vreemd want Nederlandse activiteiten in het verleden hebben veelal te maken met de zee en de handelsrelatie met andere landen. Een groot deel van dit erfgoed is al boven water komen te liggen. De inpoldering van de Flevopolders heeft bijvoorbeeld voor de ontdekking van het allergrootste scheepskerkhof ter wereld gezorgd.
 
Wat ga ik leren?
Deze specialisatie is een introductie in de onderwaterarcheologie. Je leert wat onderwaterarcheologie is, met welke wetten en regels je te maken hebt en welke technieken er zijn om een vondst in de tijd te plaatsen. Ook leer je meer over de Nederlandse bodemopbouw, ontdek je welke gebieden in Nederland interessant zijn voor archeologen en hoe je een archeologische vondst in kaart brengt.
 
Cursusprogramma
Deze specialisatie bestaat uit twee dagdelen theorie, een praktijksessie op de kant, een zwembadsessie en twee buitenwaterduiken.
 

Ingangsniveau:

 • 1* duikbrevet

oud spul
hef ballon

Specialisatie zoeken & bergen

Ben je wel eens wat verloren in het water? 
Wil je graag verloren schatten zoeken?
Leer dan effectieve manieren om objecten onderwater te lokaliseren met de specialisatie ‘Zoeken en bergen’!  
Leerdoelen:
 • Kennis ontwikkelen op het gebied van opsporen en bergen.
 • Duikvaardigheid vergroten.
 • Opsporen en bergingsduik kunnen plannen en uitvoeren.
Ingangsniveau:
 • 2* duikbrevet

Specialisatie Ijsduiken

IJsduiken in de winter.
 
Wanneer de winter z’n intrede doet en er ijs op onze plassen en meren komt te liggen, hoeft dat nog niet te betekenen dat duikers een winterstop moeten inlassen. Integendeel! Heb jij altijd al een ijsduik willen maken? Dan is de specialisatie ijsduiken iets voor jou!
 
Wat ga ik leren?
Tijdens deze cursus leer je hoe je een ijsduik maakt en hoe je er één organiseert. Je gaat aan de slag met onderwerpen als veiligheid, materiaal en kou én je leert wat duiken in de bergen voor gevolgen heeft op je duikplanning.
 
Cursusprogramma
Gedurende één dagdeel gaan we in op de theorie, waarna je voor training en instructie het zwembad in gaat. Vervolgens duiken we ook het buitenwater in waar je je eerste ijsduik maakt.
Om deze specialisatie te volgen:
 • Heb je minimaal je 2* duikbrevet
wak

Specialisatie Wrakduiken

Veel NOB-verenigingen organiseren regelmatig wrakduiken op de Noordzee. Om die reden is deze specialisatie gericht op het mede leidinggeven bij het uitvoeren van en deelname aan wrakduiken.

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
– zelfstandig een wrakduik kunnen voorbereiden;
– alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren, als omschreven in deze specialisatie.

Ingangsniveau
2*-duikbrevet
 
Cursusprogramma
Theoretische instructie
 
Praktische instructie
Het maken van vier wrakduiken onder leiding van een bevoegde 2* NOB-instructeur.
De instructeur hoeft niet mee te duiken of aanwezig te zijn. Het is aan te bevelen deze duiken met een ervaren wrakduiker te maken. De wrakduiken moeten zijn gemaakt op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren.
Eén van de wrakduiken mag gemaakt worden op het wrak ‘Le Serpent’ in het Grevelingenmeer (bij duikplaats de Kabbelaar).
Deelnemers met ervaring in het wrakduiken zijn vrijgesteld van deelname aan het praktische gedeelte, mits zij minstens zes wrakduiken hebben gemaakt waarvan minimaal vier op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren.
Deze wrakduiken moeten zijn gewaarmerkt door een bondsvereniging, door een NOB-erkende duikschool of door een daartoe bevoegde 2* NOB-instructeur.

Specialisatie volgelaatsmasker

 
Een volgelaatsmasker, dat is toch iets voor een beroepsduiker? Waarom zou je daar als sportduiker mee te water willen gaan? Ondanks dat deze vragen vaak gesteld worden, zijn er veel duikers die af en toe met een volgelaatsmasker (VGM) duiken. De afweging om een VGM aan te schaffen is echter een zeer persoonlijke, die je het best op basis van je eigen ervaring kunt maken. Voor alle duidelijkheid: duiken met een VGM is niet moeilijk! Het vraagt alleen specifieke kennis en vaardigheden, waarin de reguliere duikopleidingen niet voorzien.

Leerdoelen
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om onder verschillende omstandigheden adequaat een volgelaatsmasker te gebruiken, zodat hij daarmee ontspannen en veilig kan duiken. De cursist maakt in de leergang daarom vier ervaringsduiken.
 
Tevens doet de cursist kennis op van de verschillende beschikbare volgelaatsmaskers (VGM’s), hun werking en typische voor- en nadelen voor de sportduiker. Alle VGM-opleidingsduiken blijven binnen de nultijden.

Ingangsniveau specialisatie
Om deel te kunnen nemen aan de specialisatie moet de cursist:
– minimaal 15 jaar zijn;
– beschikken over het 2*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Specialty Onderwater Biologie Wereldwijd

Het onderwaterleven is voor de meeste duikers de belangrijkste reden om iedere keer onderwater te gaan.
Om het duiken interessant te houden en zelfs boeiender te maken, is het goed om meer te weten wat er onderwater gebeurt. Wat leeft er? Hoe onderscheid je het ene organisme van het andere en hoe gedragen ze zich ten opzichte van elkaar en hun omgeving.
Deze specialisatie gaat over het onderwaterleven buiten Nederland.

Wat leer je in deze specialisatie?
Het vertrekpunt zijn gevorderde duikers, die op zoek gaan naar duiklocaties buiten ons land. Om zoveel mogelijk uit je reis te halen, is het ook mogelijk vooraf na te denken over wat je wilt gaan zien. Wat maakt een gebied uniek, en wat mag je zeker niet missen.
We beginnen met een globale schets van de verscheidenheid van het leven onderwater. We besteden tijd aan determineren, hoe kun je op een systematische manier vaststellen met welk organisme je te maken hebt.
Welke soorten kunnen (over)leven op verschillende plekken op de wereld wordt goeddeels bepaald door de bouw en beweging van de aarde.
Het grootste hoofdstuk van het boek bestaat uit de beschrijving van de duikgebieden in de wereld;
Noordwestkust Europa
Middellandse zee
Rode zee
Caribische zee
Westkust Noord Amerika
Pacifisch Azië
Bijzonder gebieden
 
 

Specialisatie onderwaterfotografie gevorderd

Leer meer over onderwaterfotografie
Ben je fan van fotografie en wil je daar ook onderwater meer mee aan de slag? Dan is de specialisatie onderwaterfotografie gevorderd echt iets voor jou! Met je eigen spiegelreflex- of uitgebreide systeem- of compactcamera ga je aan het werk om jouw foto’s nog beter te maken!
 
Wat ga ik leren?
Tijdens deze specialisatie ga je uitgebreid in op fotografie en leer je van alles over belichting, compositie, je camera, handmatig scherpstellen en flitsers. Maar ook gaan we in op het onderhoud van je camera, fotowedstrijden, nabewerking én hoe je je foto’s goed kunt archiveren. Kortom: een complete specialisatie voor als je aan de slag wilt met onderwaterfotografie!

programma
De cursus bestaat uit ongeveer vier dagdelen aan theorie. Vervolgens ga je in een fotostudio oefenen. Tijdens de cursus maak je een portfolio, hiermee rond je ook de specialisatie af.
Om deze specialisatie te volgen:
 • Heb je minimaal je 2* duik brevet (of Advanced Open Water Diver)
 • Heb je de specialisatie onderwaterfotografie  gevolgd (of gelijkwaardig)
 • Beschik je over een geldige keuring
 • Ben je lid van OWSV De Heiduikers

Specialisatie driftduiken

Bij veel soorten duiken blijft een duiker op ongeveer dezelfde plaats in het water. Bij het driftduiken is dit juist niet het geval. Tijdens het driftduiken laat de duiker zich meevoeren door de stroming. De duiker bestrijkt hierdoor tijdens de duik een flink stuk water. Het duiken in de getijdenstroom is fascinerend en je komt ook op plaatsen waar je niet zo snel zal komen tijdens een reguliere duik. Tijdens de specialisatie driftduiken leer je een driftduik te plannen en de correcte voorbereidingen te treffen.

Driftduiken is een specialisatie die bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) kan worden gevolgd na het behalen van het twee-sterrenbrevet of een gelijkwaardige titel. 
Tijdens de specialisatie driftduiken leert de duiker een driftduik goed voor te bereiden en te plannen. Je moet stroomatlassen en getijdetabellen kunnen lezen. Daarnaast moet je de duikplaats goed analyseren. Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het uitzoeken hoe de bodem loopt en welke getijden het meest geschikt zijn voor het duiken.

Verder leer je ook praktische vaardigheden zoals goed trimmen in stromend water, navigatie en communicatie en het gebruik van de lijnen en haspels. De buddylijn is zeer belangrijk tijdens het driftduiken aangezien het zeer moeilijk is om elkaar weer te bereiken in de stroming. De specialisatie driftduiken is opgezet met zowel een theoretisch onderdeel als een twee tal praktijkduiken.

Specialisatie decompressieduiken

Duiken op de Noordzee is een van de ultieme duikmogelijkheden in Nederland. Met de vele wrakken uit de beide wereldoorlogen en een flinke verzameling recent gezonken schepen is het een waar paradijs voor wrakduikers.
Wanneer je een mooi wrak op diepte wilt beduiken, wil je graag wat langer op diepte blijven om het wrak te bewonderen.
Dat je dan in deco kan raken is heel denkbaar. Hoe moet je hier mee omgaan en welke zaken komen er nog meer bij kijken? Dit en meer wordt allemaal duidelijk met de Specialisatie Decompressieduiken.

Leerdoelen
Cursisten krijgen de kennis en vaardigheden aangereikt om in staat te zijn om een decompressieduik voor te bereiden en uit te voeren, daarbij dient een zorgvuldige duikplanning te worden opgesteld en er dient volgens deze planning gedoken te worden.
 
Er is een aantal minimum vereisten, waaraan voldaan moet worden, voordat je kunt deelnemen aan de NOB Specialisatie Decompressieduiken.
 • Je moet beschikken over het 3* NOB / CMAS brevet of een daar aan gelijk te stellen brevet, zoals het "Divemaster" brevet. De richtlijnen van het Recreational Scuba Training Council (RSTC) worden hierbij gevolgd.
 • Je moet medisch goedgekeurd zijn voor het duiken met perslucht.
 
Theoretische instructie:
 • 4 x 1,5 uur theoretische instructie (inclusief toets)
Praktische instructie:
 • 4 x maken van een decompressieduik in diep water
 

Specialisatie gevorderd nitrox.

Deze specialisatie vormt de top van de NOB specialisaties.
Je leert er decoduiken te maken met nitrox en te decomprimeren met een nog hoger Nitroxmengsel (EAN50 of EAN60).
 

Dit programma voorziet een gevorderde opleiding in de nitrox duiken om met nitroxmengels veiliger te kunnen duiken tot 42 meter diepte. Er wordt gebruikt gemaakt van mengsels van 21 tot 40 procent EANx en decogassen 50 procent EANx (of zelfs hoger, max. pO2 1.5 bar).
De volledige duik wordt nauwgezet gepland en uitgerekend. We voorzien een aantal uur theorie en oefensessies. Tijdens de buitenwaterduiken worden de vaardigheden intensief getraind. De Specialisatie gevorderd nitrox is de noodzakelijke stap indien je verder wilt in de wereld van het technische duiken.  Recreatieve duikers leren omgaan met een ademgas waarmee ze veiliger en langer kunnen duiken (extended range) tussen de 30 en de 40 meter en de terugweg plannen met 50 procent, of beter gezegd tegenwoordig met EANx mengsel met een maximale pO2 van 1.5 bar.

 

De Specialisatie gevorderd nitrox kent een beperkte decompressie verplichting van maximaal 15 minuten.


Instroomniveau: 3* duikbrevet  met nitrox en decoduiken specialisaties. 

Specialisatie grotduiktechniek in open water

In de specialisatie maak je kennis met de basisbeginselen van het grotduiken. Je kunt hem ‘gewoon voor de lol’ doen, of juist om heel gericht uit te vinden of werkelijk grotduiken iets voor jou is. Wat jouw drijfveer voor het doen van deze leergang ook is, je gaat technieken leren die je ook bij je ‘gewone’ duiken heel goed kunt gebruiken. Op een speelse manier ervaar je andere zwemtechnieken. Je leert een lijn te leggen zonder daarin verstrikt te raken. Je maakt kennis met de verschillende materialen.

Leerdoelen
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om grotduik technieken toe te passen in open water. Hij heeft kennis van de materialen die bij grotduiken worden gebruikt en van de specifieke aspecten die bij grotduiken een rol spelen.

Ingangsniveau
3*-duikbrevet (of gelijkwaardig).

Globaal cursusprogramma
De theoretische instructie kost circa 8 tot 12 uur en omvat de verschillende aspecten die tijdens de praktijk aan de orde kunnen komen. Een deel zelfstudie met het boek als leidraad is onontbeerlijk. De praktische instructie omvat vier duiken waarbij achtereenvolgens uitrusting, zwemslagen, lijntechnieken en communicatie worden behandeld.

Alle oefenduiken in het kader van deze leergang vinden plaats in open water. Een nachtduik waarin je een grotduik simuleert, vormt de finale. Het grote voordeel van deze benadering is dat je in een veilige omgeving met die basisbeginselen kennis kunt maken.

Benodigd materiaal
De minimale materiaaleisen om aan de specialisatie deel te nemen zijn:
· een enkele fles met een dubbele uitgang of twee gelijke losse flessen (een dubbelset kan natuurlijk ook)
· daarop gemonteerd twee ademautomaten waarvan 1 voorzien van een longhose (210 cm); het is toegestaan INT-aansluitingen te gebruiken
· een wing is niet verplicht
· een lamp die op je hand gemonteerd kan worden zodat je je hand kunt gebruiken
· een vrijlopende reel (dus bij voorkeur geen inknijp-reel) met 50 meter lijn

Bevoegde instructeurs
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2*-instructeur of 3*-instructeur die zelf een grotduik opleiding van een erkende organisatie heeft gevolgd én de aanvullende Grotduiktechnieken-in-open-water-instructeursopleiding heeft gevolgd. Op dit moment zijn er 12 instructeurs:

7707 J. de Veer WAALRE
24917 M. Knol RIJSWIJK Z-H 
32700 H. van der Geest DELFT 
33812 P.H.M.J. Schreurs HAELEN 
37558 R.J. Engelsman WINSUM GN
39622 F.J. de Jong BERGHEM 
41440 E.A.L.M. van Driessche NIEUW NAMEN 
51489 R.P.A.M. Vreijsen ZUNDERT 
53733 P.H.M. Meeuwisse OEGSTGEEST 
55989 M. van Leeuwen SCHIEDAM 
61777 G.A.C. van Dorst ROOSENDAAL 
68862 P.T.M. Rutten UDEN 
Terug naar boven