Activiteiten

ALV 2020

Datum 16 feb 2020
Tijdstip 11:00 - 13:00 uur
Locatie De Peppel Ede
Adres Peppelesteeg 17
Website bekijken
Beste lid van de Heiduikers,

Graag nodig ik je uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de heiduikers op zondag 16 februari. Tijdens de ALV bespreken we belangrijke zaken omtrent de vereniging. Vanuit het bestuur geven we een update over de stand van zaken binnen de heiduikers. Daarnaast wordt de ALV gebruikt om jullie als leden een stem te geven. We zijn immers een vereniging die valt of staat bij zijn leden.

Met vriendelijke groet,

Pascal Aalberts
Voorzitter OWSV de Heiduikers
voorzitter@heiduikers.nl – 06-40215343
 
Programma 16 februari
10:45 – 11:00: Inloop
11:00 – 11:05: Opening vergadering, ingekomen stukken en vaststellen agenda
11:05 – 11:25: Financiële afronding 2019 door Niek
11:25 – 11:30: Oordeel kascommissie
11:30 – 11:50: Werkgroep 2019 – 2024
11:50 – 12:00: Voorstellen bestuur richting leden
12:00 – 12:15: Pauze
12:15 – 12:30: Vragen over te stemmen stukken
12:30 – 12:40: Stemronde
12:40 – 12:50: Doornemen vacatures
12:50 – 13:00: Rondvraag en afsluiting vergadering

Als bijlage(n) bij deze uitnodiging vindt je nog een aantal stukken die ter inzage beschikbaar zijn.

Gebruik deze stukken om je verder goed voor te bereiden op de vergadering.
1. Jaarverslag 2019 (zal verder niet besproken worden tijdens ALV)
2. Presentatie van de ALV 2020
3. Financieel overzicht 2019
4. Te stemmen onderwerpen voor ALV
5. Overzicht statuten/regelementen/besluiten van de vereniging 

Kun je niet aanwezig zijn? Machtig dan een ander lid voor de vergadering. Dit kun je doen door in te loggen op de website en dit aan te geven in de uitnodiging. Lukt dit niet? Stuur een mail naar voorzitter@heiduikers.nl

Met vriendelijke groet,

Pascal Aalberts
Voorzitter OWSV de Heiduikers
voorzitter@heiduikers.nl – 06-40215343

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Aantal inschrijvingen: 11
Terug naar boven